Τελετές Κανάτσο

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και σεβασμό την οργάνωση και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.

Φροντίδα και μεταφορά της σωρού από την τοποθεσία θανάτου στο κοιμητήριο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Κανένας Πόνος της Ζωής δεν είναι τόσο βαθύς που να μπορεί να συγκριθεί με το θάνατο.