Αποτέφρωση

 

Το 2006 επιτράπηκε στην Ελλάδα η διαδικασία της αποτέφρωσης.
Το πρόβλημα είναι ότι εκρεμμεί ακόμα και σήμερα το θέμα της χωροθέτησης και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να συντελεστεί ολοκληρωτικά αυτό που ο νόμος έχει προβλέψει.
Οι λόγοι που αρκετοί γύρω μας προτιμούν τη διαδικασία της αποτέφρωσης είναι πολλοί και όχι απαραίτητα θρησκευτικοί, τους οποίους το γραφείο τελετών μας σέβεται και κατανοεί.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να μεταφέρει τη σωρό σε υπερσύγχρονους κλιβάνους στο εξωτερικό, συνήθως στη Βουλγαρία για πρακτικούς λόγους, μιας και είναι η κοντινότερη επιλογή των κατοίκων της χώρας για την διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας.