Επαναπατρισμός

 Σε περίπτωση θανάτου στο εξωτερικό αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου όλη τη διαδικασία της τελετής.
– Παραλαβή Σωρού (και απο το αεροδρόμιο)
– Μεταφορά της σωρού σε ψυκτικό θάλαμο
– Νεκροψία, εάν και εφόσον απαιτείται
– Μετάφραση όλων των απαιτούμενων εγγράφων
– Υλοποίηση καύσης της σωρού αν μας ζητηθεί.