Κηδείες

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και σεβασμό την οργάνωση και όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται.
Φροντίδα και μεταφορά της σωρού απο την τοποθεσία θανάτου στο κοιμητήριο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
  • Δημοσίευση Αγγελίας σε εφημερίδα
  • Τοιχοκόλληση αγγελτηρίων
  • Λίστα που περιέχει τους δωρητές των στεφάνων και δίνεται στην οικογένεια
  • Δυνατότητα επιλογής απο μεγάλη ποικιλία φέρετρων.
  • Παραγγελία στεφάνων για την τελετή εκ μέρους του πελάτη ή τρίτων.
  • Ανθοστολισμός Τελετής